Αριθμητική πρόοδος

About

Thing
Αριθμητική πρόοδος είναι η ακολουθία, στην οποία για δύο διαδοχικούς όρους της αν, αν+1 ισχύει ότι αν+1 = αν + ω, όπου ω μία σταθερή ποσότητα. Η ποσότητα ω ονομάζεται διαφορά της αριθμητικής προόδου.
Αριθμητική πρόοδος
Ορισμός
Αριθμητική πρόοδος είναι η ακολουθία, στην οποία για δύο διαδοχικούς όρους της αν, αν+1 ισχύει ότι αν+1 = αν + ω, όπου ω μία σταθερή ποσότητα. Η ποσότητα ω ονομάζεται διαφορά της αριθμητικής προόδου.
Αριθμητική πρόοδος
Αριθμητική πρόοδος
Αριθμητική πρόοδος είναι η ακολουθία, στην οποία για δύο διαδοχικούς όρους της αν, αν+1 ισχύει ότι αν+1 = αν + ω, όπου ω μία σταθερή ποσότητα. Η ποσότητα ω ονομάζεται διαφορά της αριθμητικής προόδου.

Προφορά

Ελληνικά

Αριθμητική πρόοδος

Αριθμητική πρόοδος
ΟρθογραφίαΑριθμητική πρόοδος
Προφορά[Αριθμητική πρόοδος]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Δείτε επίσης

See also: