Γερμανία

Χώρα στην Ευρώπη

About

Country
DefenceEstab...
Place
Η Γερμανία, επίσημα Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα της Ευρώπης, και πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθως και μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.
Γερμανία
Ορισμός
Η Γερμανία, επίσημα Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα της Ευρώπης, και πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθως και μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.
Γερμανία
Γερμανία
Η Γερμανία, επίσημα Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα της Ευρώπης, και πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθως και μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές και ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Προφορά

Ελληνικά

Γερμανία

Γερμανία
ΟρθογραφίαΓερμανία
Προφορά[Γερμανία]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Δείτε επίσης

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.