Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός

Πρότυπο γλώσσας προγραμματισμού

About

Thing
Στην πληροφορική αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό ή ΑΠ, ονομάζουμε ένα προγραμματιστικό υπόδειγμα το οποίο εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και καθιερώθηκε κατά τη δεκαετία του 1990, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό το παραδοσιακό υπόδειγμα του δομημένου προγραμματισμού.
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
Ορισμός
Στην πληροφορική αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό ή ΑΠ, ονομάζουμε ένα προγραμματιστικό υπόδειγμα το οποίο εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και καθιερώθηκε κατά τη δεκαετία του 1990, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό το παραδοσιακό υπόδειγμα του δομημένου προγραμματισμού.
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
Στην πληροφορική αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό ή ΑΠ, ονομάζουμε ένα προγραμματιστικό υπόδειγμα το οποίο εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και καθιερώθηκε κατά τη δεκαετία του 1990, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό το παραδοσιακό υπόδειγμα του δομημένου προγραμματισμού.

Προφορά

Ελληνικά

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
ΟρθογραφίαΑντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
Προφορά[Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Δείτε επίσης

See also: