Συμβολοσειρά

About

Thing
Συμβολοσειρά, στην επιστήμη υπολογιστών καλούμε μια σειρά διαδοχικών συμβόλων τα οποία σύμβολα είναι στοιχεία ενός πεπερασμένου σύνολου ή αλλιώς αλφάβητου.
Συμβολοσειρά
Ορισμός
Συμβολοσειρά, στην επιστήμη υπολογιστών καλούμε μια σειρά διαδοχικών συμβόλων τα οποία σύμβολα είναι στοιχεία ενός πεπερασμένου σύνολου ή αλλιώς αλφάβητου.
Συμβολοσειρά
Συμβολοσειρά
Συμβολοσειρά, στην επιστήμη υπολογιστών καλούμε μια σειρά διαδοχικών συμβόλων τα οποία σύμβολα είναι στοιχεία ενός πεπερασμένου σύνολου ή αλλιώς αλφάβητου.

Προφορά

Ελληνικά

Συμβολοσειρά

Συμβολοσειρά
ΟρθογραφίαΣυμβολοσειρά
Προφορά[Συμβολοσειρά]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Δείτε επίσης

See also: